shopup.com
Puritan’s Pride Super Antioxidant Formula/100 Softgels
หมวดหมู่สินค้า: Antioxidants
รหัส : 004151
จาก 1,100.00 บาท ลดทันที 255 บาท
ราคา 845.00 บาท

10 สิงหาคม 2559

ผู้ชม 3285 ผู้ชม

Puritan’s Pride Super Antioxidant Formula/100 Softgels

 

Puritan’s Pride Super Antioxidant Formula/100 Softgels  สุด ยอดวิตามิน แร่ธาตุ โด๊สเต็มเพื่อต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งอุดมไปด้วย วิตามิน เอ  วิตามินซี  วิตามินอี และแร่ธาตุซีลีเนียม 

 

Puritan’s Pride Super Antioxidant Formula  นับว่าเป็น Unigue Formula สำหรับอาหารเสริมรวมสารต้านอนุมูลอิสระ โดยจะมีหน้าที่หลักคือ ในตัวมันเองหมายถึงโมเลกุลของสารที่สามารถจับกับตัวรับและสามารถยับยั้ง ปฏิกิริยาออกซิเดชันของโมเลกุลสารอื่นๆได้ ปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวเนื่องกับการแลกเปลี่ยน อิเล็กตรอนจากสารหนึ่งไปยังตัวออกซิไดซ์ ปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถให้ผลิตภัณฑ์เป็นสารอนุมูลอิสระ (free radical) ซึ่งสารอนุมูลอิสระเหล่านี้จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่และทำลายเซลล์ของร่างกาย สารต้านอนุมูลอิสระจะเข้ายุติปฏิกิริยาลูกโซ่เหล่านี้ด้วยการเข้าจับกับ สารอนุมูลอิสระและยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยถูกออกซิไดซ์ ดังนั้นสารต้านอนุมูลอิสระจึงถือเป็นตัวรีดิวซ์ อาทิ เช่น กรดแอสคอร์บิก วิตามินอี  วิตามินเอ และซีลีเนียม

แม้ว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นสิ่งสำคัญ ต่อสิ่งมีชีวิต หากแต่ก็ยังเกิดโทษเช่นกัน ดังนั้นพืชและสัตว์จึงรักษาสมดุลด้วยระบบอันซับซ้อนของปฏิริยาโดยสารต้าน อนุมูลอิสระดังเช่น กลูตาไธโอน วิตามินซี และวิตามินอี เช่นเดียวกับเอนไซม์อย่างตัวเร่งปฏิกิรยาและเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ รวมถึงเพอรอกซิเดสต่างๆ ระดับสารต้านอนุมูลอิสระที่ต่ำหรือเอนไซม์ที่ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ มากเกินไป จะยังผลให้เกิดภาวะออกซิเดชันที่มากเกินไป (oxidative stress) นำมาซึ่งการทำลายหรือสร้างความเสียหายแก่เซลล์ได้

 

Puritan’s Pride Super Antioxidant Formula

 

The essential nutrients in our Super Antioxidant Formula are some of the best antioxidants available for fighting free radicals.** Free radicals can be produced from things like car exhaust, smoking, even your own body — plus they contribute to oxidative stress, which can lead to premature aging.** Vitamins A, C, and E and the mineral, Selenium, combat the harmful effects of these free radicals.**

 

Supplement Facts

Serving Size 1 Softgel
 
Amount Per Serving % Daily Value
 
Vitamin A (as 100% Beta-Carotene) 25,000 IU 500%
 
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 500 mg 833%
 
Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol) 400 IU 1,333%
 
Selenium (as Selenium Yeast) 50 mcg 71%

 

No Artificial Flavor or Sweetener, No Preservatives, No Starch, No Milk, No Lactose, No Gluten, No Wheat, No Fish,

 

Directions: For adults, take one (1) softgel daily, preferably with a meal. As a reminder, discuss the supplements and medications you take with your health care providers.

 

Other Ingredients: Gelatin, Glycerin, Soybean Oil, Soy Lecithin, Corn Oil, Caramel Color, Yellow Beeswax.

 

WARNING: If you are pregnant, nursing, taking any medications or planning any medical procedure, consult your doctor before use. Avoid this product if you are allergic to yeast. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. STORE IN A DRY PLACE AND AVOID EXCESSIVE HEAT. TAMPER RESISTANT: DO NOT USE IF SEAL UNDER CAP IS BROKEN OR MISSING.

 
 

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้


 
Engine by shopup.com